• Üyelik ve Sertifikalarımız

  • Sizlerin Güveni Sayesinde, Geçmişten Bugüne...

TEKSER Teknik Seramik Tic. ve San. A.Ş., sürekli gelişim ilkesi ile hizmet ve ürün portföyünü modern teknoloji ve standartlara uygun bir şekilde sürekli olarak zenginleştirmektedir. Firmamız, bütün faaliyetlerinde çevre, insan sağlığı, mal ve can güvenliğinin sağlanması için sürekli bir gelişme elde etmek amacıyla performansını yükseltmeyi, Milli ve Uluslararası standartların yol gösterici kurallarını uygulamayı esas edinmiştir.

ISO STANDARTLARI SERTİFİKALARIMIZ

TEKSER Teknik Seramik Tic. ve San. A.Ş. tarafından;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartının gerekleri yerine getirilerek; risk tabanlı yaklaşım ile sistemin reaktif halden proaktif hale gelmesini, sürekli iyileştirmenin desteklenmesini, önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alınması hedeflemiştir. Ayrıca bu standart ile, ürün ve hizmet kalitesini etkileyebilecek tüm faktörler kontrol altına alınmış ve müşterilerimize eksiksiz ve sözleşme şartlarını karşılayan kaliteli ürünler sunulması hedef olarak belirlenmiştir.
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartı ile firmamız, sunduğu hizmetler karşısında tatmin olan/olmayan müşterilerin yönelttiği şikayetlerin doğru algılanması ve yönetilmesini hedeflemektedir. Varlık sebebimiz olan müşterilerimiz ve onların memnuniyetinin haiz olduğu önem ISO 10002:2018 sertifikası ile tescillenmiştir.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartı belgesi ile, çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, atıklarını azaltmayı, bunun için çevre yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişmesini sağlamayı kendisine ilke edinmiştir.
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartlara uymaları için gerekli tedbirleri almayı hedeflediğimiz tescil edilmiştir.
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

ehedg avrupa hijyenik mühendislik

TEKSER Teknik Seramik Tic. ve San. A.Ş. Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu – “European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)” şirket üyeliğine sahiptir.

EHEDG (www.ehedg.org), cihaz üreticileri, gıda sanayi, üniversiteler, araştırma enstitüleri, gıda ile ilgili devlet kuruluşlarının oluşturduğu dünya çapında bir konsorsiyumdur. Elliden fazla ülkede faaliyet göstermekte olup, bünyesinde 600’ün üzerinde şirket üyesi barındırmaktadır. Gıda ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi sırasında gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için hijyen uygulamalarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedef edinmiştir. Bu kapsamda söz konusu uygulamalarda hijyenik mühendislik ve tasarım çözümleri ile sağlanması konusunda faaliyetler yürütür. Gıda güvenliği kavramı altında tanımlanan HACCP, ISO 22000 gibi çözümlere gıda-makine-tasarım-mühendislik-hijyen kesişiminde uygulamaya yönelik çözümler üretir ve bununla ilgili yayınlar yapar, eğitimler-toplantılar düzenler.

Firmamız 2019 yılından itibaren EHEDG Şirket Üyesi statüsündedir.