• Geleneksel Seramik Döşeme

 • Sizlerin Güveni Sayesinde, Geçmişten Bugüne...

Ülkemizde vibrasyonlu seramik döşeme sistemi gelene kadar genelde uygulanan geleneksel seramik döşeme sistemi olmuştur. Firmamız bu sistemin de en iyi uygulayıcısıdır. Bu nedenle vibrasyonlu seramik döşeme sisteminin getirdiği avantajlara rağmen müşterilerimiz yine de bu sistemi istediğinde uygulama hizmetimiz devam etmektedir.

Makineli epoksi derz uygulama işlemi Avrupa’da epoksi derz uygulamasında kullanılan en yüksek hız, randıman ve kaliteye sahip uygulamadır. Bu uygulama tamamen uluslararası standartlarda malzemeler olan çift komponentli (toz+latex) yapıştırıcı ve makineli derz dolgusu uygulamasını içerir. Çift komponentli yapıştırıcı SERKİT 12+POLYFLEX 412 yüksek yapışma özelliği ve olası kaçaklara karşı kimyasal rezistans sağlar. Yüzeyde olacak sıcak, soğuk genleşme farklarından oluşan karo oynamalarına da esnek yapısı itibarı ile müsade etmez.

Diğer bir uygulama ise tek komponentli yapıştırıcı ve elle uygulanan epoksi derz işlemini kapsar ve piyasada bize alternatif uygulanan genel sistem budur. Bu alternatif piyasada bulunan muadillerinden daha kaliteli olmakla beraber tek komponentli (direkt su ile karışan) yapıştırıcı ile döşeme ve elle epoksi derzlerin doldurulmasını içerir. Elle epoksi durumunda yer yer çukurluklar kalmakta ki bu çukurlar hijyeni bozan önemli hatalardır. Ayrıca en büyük tehlike kalabilecek delik ve boşluklardır. Bunlar makineli uygulamalarda kesinlikle yaşanmaz.

Uygulama Yöntemleri

 • Kaba betonu ile teslim alınan zemin üstüne primer beton bağlayıcı uygulanır. Bu mevcut zemin ile atılacak tesfiye betonunu birbirine iyi bağlanmasını sağlayacaktır.
 • Burada da tesviye işi ağır olmaması için atılacak ana beton bizim vereceğimiz kotlara göre atılmalıdır.
 • Tesfiye betonunu ve kolonları çepeçevre saran genleşme plastikleri kullanılır.
 • Poliflex-412 + Serkit-12 çift komponentli karo yapıştırıcı sistem min 8’lik tarak ile taraklanır. Akrilik+latex katkılar içeren bu yapıştırma sistemi su emmesi olmayan karoların döşenmesinde gerekli yüksek yapışma, sanayi şartlarında gerekli hafif kimyasallara direnç ve kullanım dahilinde olası kırılmalarda hasarın diğer karolara yayılmasını önleme gibi teknik özellikler taşır.
 • Tek komponentli yapıştırıcı istenmesi halinde ise Serkit – Granit Karo yapıştırıcısı kullanılır.
 • 200x200x14mm R10 yüzey kırçıllı, düz veya TEKSER beji renkli tam vitrifiye TEKSER Porselen Karolar minimum.3-4 mm derz aralığı ile döşenir.
 • Her 8×8 m.de bir ya da alanlar teknik ve dekoratif olarak elverdiğince, yüksek kimyasallara ve yüksek sıcaklık direncine(170 C ye kadar) sahip mastik genleşme derzleri uygulanacak ve bu derzler hem karoyu hem de tesfiye betonunu dilate edecektir.
 • Derz boşlukları TECHNOFLO Epoksi derz malzemesi ile makineli olarak doldurulur, çökme ve boşluk kalmaz, karo yüzeyleri temiz olarak çıkar.
 • Diğer seçenek olarak aynı özellikleri içeren epoksi derz malzemesi macun şeklinde hazırlanır ve spatula ile derz aralıklarına basılır. Bu sistemin uygulaması zor ve yavaş olup ileride risk olmaması için çok itinalı bir şekilde yapılmalıdır.Kaba betonu ile teslim alınan zemin üstüne primer beton bağlayıcı uygulanır.
 • Bu mevcut zemin ile atılacak tesfiye betonunu Gıda standartlarında istenen radüslü porselen süpürgelik malzemeler ile istenir ise köşeler yukarıdaki yapıştırıcı ve derz malzemesi kullanılarak döşenir. Bu uygulamada gerekli malzemeler firmamızca temin edilir ve firmamızın deneyimli ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirilir