• Vibrasyonlu Seramik Döşeme Sistemi

  • Sizlerin Güveni Sayesinde, Geçmişten Bugüne...

Geleneksel döşeme sistemlerinden birçok yönüyle ayrılan Vibrasyonlu Seramik Döşeme Sistemi en kaliteli, en dayanıklı seramik döşemelerinin gerçekleşmesini sağlar. Gıda, kimya, ilaç endüstrisi gibi birçok faaliyet alanına uygun olarak geliştirilen bu sistem, aynı zamanda en zorlu ortam koşullarına karşı da dayanıklıdır. Vibrasyonlu Seramik Döşeme Sistemi sadece karo ya da uygulama tekniğinin farklı olması değildir, bütün bileşenlerin toplamından oluşan yüksek performanslı bir sistemdir. Bu yüksek performansı sayesinde kimyasal ve termal şartlara, darbe, aşınma ve ağır trafiğe karşı uzun ömürlüdür.

Geleneksel sisteme olan güven birçok değişkenin uygulamayı etkilemesi sebebiyle azalmıştır. Vibrasyonlu Seramik Döşeme Sisteminde ise seramiklerin mekanik olarak sıkıştırılması, derz dolgularının makine ile verilmesi kalitenin uzun süreli olmasını sağlamıştır.

TEKSER Vibrasyonlu Seramik Döşeme Sisteminin Avantajları:

Makinalı sistem yardımıyla karo altlarında kalan hava boşluklarını gidererek, karonun zemine tam olarak yapışmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda karolar arasında kot farkı oluşmasını da engeller.

Karşılaştırma Tablosu

TEKSER VİBRASYONLU SİSTEM GELENEKSEL Yapıştırıcılı SİSTEM
Monolitik bir zemin oluşur: Beton, bağlayıcı şerbet, vs tüm zemin elemanlarıaynı zamanda kürünü alır.Tek tek kürleşen katmanlar oluşmaz. Sistem tek tek sertleşen katmanlar halinde ilerler. Örn. beton sertleşir, yapıştırıcı sonra üstüne uygulanır.
Zemin beton ve karo hepsi birlikte sıkıştırılır ve böylece zeminin yük kaldırma kapasitesi maksimum olur. Bu uygulamada beton sıkıştırılmaz sadece mastarla düzeltilir.
Atılan tesfiye betonu minimum su ile yarı kuru harç şeklinde hazırlanır. Betonun mukavemeti bünyesinden çıkacak su az olduğundan daha yüksek olur. Atılan tesfiye betonu akıcı bir hazır beton kıvamında olup, su oranı daha yüksektir.
Döşeme vibrasyon makinesi ile sıkıştırıldığından çok düz bir yüzey elde edilir. Karolar elle döşendiğinden ve tokmakla yerine oturtulduğundan çıkan yüzey hiç bir zaman vibrasyonla olduğu kadar düz olmaz.
Endüstriyel seramiklerin üretim şartlarından kaynaklanan bazı yüzey peçlikleri vardır. Bu karolar taze harç üstüne makina ile döşendiğinde mümkün olan en düz şekilde karolar zemine yerleşir.Peçlik altındaki boşluklar iyice dolar. Bu Tip peçliği olan karolarda elle döşeme olduğunda tokmaklama karonun bir tarafını düz yerleştirirken diğer tarafını kaldırır ve zeminde düzlük sağlanması zordur. Altlarda boşluklar kalarak kırılmaları kolaylaştırır.